Igjen tid for årsmøter i lokale Bondelag


14.10.2015 Denne uka starter perioden med årsmøter i alle 18 lokallaga til Vestfold Bondelag. Først ut er Botne og Hillestad Bondelag som har årsmøte torsdag kveld. Årsmøtene er en viktig arena for medlemsdemokratiet, så møt opp og si din mening. Årsmøtene er også en hyggelig sosial møteplass for medlemmene. Bildet er fra fjorårets årsmøte i Hof. Se oversikt over de lokale årsmøtene
i Vestfold.


Oversikt 

Alle de 18 lokallaga har innkalt til årsmøter. Her er oversikten:

 

Botne/Hillestad 15.10.
Fon 20.10.
Sandar 21.10.
Lardal 21.10.
Hedrum 22.10.
Ramnes 23.10.
Tjølling 27.10.
Hof 28.10.
Andebu 28.10.
Stokke 28.10.
Sem 29.10.
Sande/Strømm 29.10.
Brunlanes 29.10.
Borre/Undrumsdal 30.10.
Vivestad 2.11.
Nøtterøy/Tjøme 2.11.
Kjose 3.11.
Våle 5.11.

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

   

 

Alle medlemmer skal ha fått eller vil få tilsendt invitasjon til møtene.

 

Besøk fra fylkesstyret 
Alle lokale årsmøter får besøk fra en representant fra fylkeslaget. Fylkesstyret var tidlige i høst på styretur til Landbrukets Hus i Oslo der de ble oppdatert på viktige saker fra ansatte i Norges Bondelag. De fikk også møte lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
 
Styret i VB møtte Norges Bondelag og Bartnes 
Styret i Vestfold Bondelag møtte Lars Petter Bartnes
 
Aktiviteten i lokallaget 
På de lokale årsmøtene skal det vedtas en arbeidsplan for det kommende arbeidsåret. Det er en god anledning til å diskutere hva slags aktiviteter og hvor mye aktiviteter lokallaget skal ha. Det er viktig for Norges Bondelag å ha lokallag som fungerer. Det kan være stor forskjell på hva som er passe aktivitetsnivå for lokallaget, men det viktigste er å ha et velfungerende styre, gjennomføre noe aktivitet for medlemmene og ha god kontakt med
fylkeslaget.
 
Årsmøtet er også sosialt fellesskap 
Det er verdifullt å ta seg tid tid å møte venner og kollegaer til sosialt fellesskap. Årsmøtene i lokallaga er en møteplass for medlemmene og det er som oftest god tid til mat og prat.

 
 
 

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag