I morgen skjer det!


Publisert: 07.03.2024

Nå er det kjent at Regjeringa legger fram en Stortingsmelding i morgen, fredag 8. mars, med Selvforsyningsplan. Opptrappingsplan for landbruket og nytt tallgrunnlag vil være en del av den.

– Dette har tatt lang tid. Jeg er glad for at Regjeringen nå legger fram en sak, og at Stortinget nå kan behandle denne. Vi har store forventinger, og vi er mange som har arbeidet lenge for at vi skal komme til dette punktet, sier Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag. Han får støtte av kollega Trude Flatland, fylkesleder i Telemark Bondelag.

– Når regjeringa legger opptrappingsplanen for inntektene i landbruket som en del av planen for økt selvforsyning, viser det at de ser hvor viktig bondens inntekt er for å øke selvforsyninga, sier hun.

Og begge er tydelige på en ting; -Det er ikke slik at selvforsyninga øker av seg selv ved at denne Stortingsmeldinga blir lagt fram. En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden i vårens jordbruksoppgjør. Vi håper Stortinget lander denne saken kjapt, slik at vi får et nytt tallgrunnlag til jordbruksforhandlingene som ganske snart starter. Det er der vi vil se hva en ny opptrappingsplan vil si i praksis!

Årsmøtet i Norges Bondelag fastslo i 2021 at inntektsløft var den viktigste saken å jobbe for framover, og at etterslepet i næringa måtte fylles gjennom en forpliktende opptrappingsplan.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad er ganske sparsomm med opplysninger om det de skal levere til Stortinget i morgen. Men han sier det kommer til å være en forpliktende og tidfestet opptrappingsplan som skal basere seg på nytt tallgrunnlag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag