I kveld: Informasjons- og høringsmøte om nedskalering av norsk melkeproduksjon


06.08.19. Vi tror norsk melkeproduksjon må reduseres med ca 100 mill liter fra 2021. Dette skyldes stopp i eksporten av Jarlsbergost, økt import, lavere forbruk og lavere befolkningsvekst. Vestfold Bondelag og Vestfold produsentlag inviterer i den anledning til et høringsmøte / informasjonsmøte med Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag. Elisabeth Irgens Hokstad fra styret i TINE SA deltar også. Tirsdag 6. august kl. 19:30 i Stuene
på Melsom videregående skole.

Last ned invitasjonen her 

 


 

 

 

Invitasjon melkekvoter

Vel møtt!

 

Hilsen Vestfold Bondelag og AU i Vestfold produsentlag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag