I dag lanseres klimakalkulatoren!


Publisert: 15.10.2020

Landbrukets klimakalkulator, som kan hjelpe bonden å gjøre gode klimagrep på egen gård, lanseres med brask og bram i dag! Du kan følge lanseringen direkte fra kl 08.30. Det blir et variert innhold med paneldebatt, innlegg, film og samtaler.

Siden 2016 har en samlet næring jobbet iherdig med å utvikle dette verktøyet, og nå er det endelig klart. Kalkulatoren er tilgjengelig for melk, korn og gris i første omgang. Alle andre produksjoner følger etter.

Ved hjelp av verktøyet kan bonden nå få oversikt over klimagassutslipp på gårdsnivå, og gjøre målrettede tiltak for å kutte utslipp og binde karbon.

I Vestfold og Telemark fylke promoterer vi klimakalkulatoren med å invitere pressen til gårdsbesøk. Hans Jørgen Olsen Røren er kornbonde i Vestfold og vil fortelle om tiltak han har gjort. I Telemark besøker vi Anja Kristin Salte Hjelseth som dyrker korn og grønnsaker.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag