Hvorfor kurs i praktisk HMS-arbeid ?


03.02.14. Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse.  Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie).  En annen god grunn til å gjennomføre HMS-kurs er at landbruket dessverre er den mest ulykkesutsatte næringa i landet. 


 

Bildet er fra gårdsvandring på et tidligere kurs.

 

Målet er likevel at bøndene skal nå pensjonsalderen med helsa i behold. Arbeidstilsynet har enkelte steder foretatt stikkprøvekontroller, og hvis man kan framvise kursbevis fra Kurs i Praktisk HMS-arbeid, unngår man avviksmelding og bot.  

 

SNS- Vestfold ( tidligere BSF) og Vestfold Bondelag tilbyr derfor i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste kurs i Praktisk HMS arbeid.

Kurset består av 3 deler:

Del 1: Samling med lærer (se oversikt nedenfor)

Del 2: Nettbasert egenstudie

Del 3: Gårdsvandring med lærer (sted og dato bestemmes på første samling)

 

Første aktuelle kurs finner du i spalten til høyre på forsiden.

 

Les mer om praktisk HMS-kurs her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag