Hvorfor kaster bønder egg og brostein i Brüssel?


14.09.15. Vi har i media den siste tiden sett sinte bønder som aksjonerer i Brüssel.  Hvorfor? Kvotene i EU er opphevet og melkeprisen i EU-landene har falt dramatisk. EU-bonden får nå 29 cent for hver liter melk som leveres. Det tilsvarer 2 kroner og 70 øre. Bøndene får ikke dekket sine kostnader. Også andre produsenter sliter, særlig svinebønder og frukt- og grønnsaksdyrkere. Mange står i fare for å gå
konkurs. Årsakene til at dette har oppstått er sammensatte, men har blandt annet sammenheng med at melkekvotene er opphevet og at EU-landbruket har blitt stadig mer eksportrettet og eksportavhengig. EU har heller ingen velutstyrt verktøykasse for markedsbalansering, så i dagens situasjon med stor overproduksjon har hverken myndighetene eller næringsaktørene kraftfulle virkemidler for å tilpasse produksjonen til et sviktende marked.  Les mer hos Norsk
Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag