Hvorfor er matsikkerhet viktig ?


19.09.14. Det norske landskapet består av mer stein og skog enn mark og åker. Kun 3 prosent er dyrkbart areal. Det gjør at vår nasjonale matsikkerhet i utgangspunktet er sårbar. Den globale matsikkerheten er også sårbar fordi forholdene for matproduksjon blir verre med klimaendringene. Med en befolkning på nærmere fem millioner har Norge et ansvar for å bedre både nasjonal og global matsikkerhet ved å opprettholde høy
selvforsyningsgrad. Les mer.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag