Hvordan lykkes best mulig med økologisk produksjon av grønnsaker og poteter?


04.07.17. Det er ikke mange frø som skal til for å produsere god mat til folket. Men det må rett stell til for å gi god avling!

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og prosjektet Foregangsfylke økologiske grønnsaker har siden 2009 samarbeidet om produksjonsrådgivning og dyrkingsveiledninger.

Nå er alt fagstoff samlet på www.nlr.no, lett tilgjengelig for interesserte produsenter og rådgivere over hele landet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag