Hvordan kan fastlandsøkonomien overleve oljeøkonomien?


05.04.14 Norske Felleskjøp og AgriAnalyse arrangerer torsdag 10. april kl. 12.30-16.45 et halvdagsseminar om faslandsøkonomien i lys av ulike utfordringer. Deltagelse på seminaret er gratis forutsatt påmelding . Enkel servering. Temaseminaret arrangeres på Hotel Opera i Oslo og foregår i etterkant av Norske Felleskjøps årsmøte, og årsmøtedelegater er allerede påmeldt.

Se invitasjon hos Agri AnalyseALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag