Hvordan går det med høstkornet, tro?


15.04.19. Det er ingen tvil om at det er stor spenning knyttet til hvordan det har gått med høstkornet i vinter. Mandag ble det arrangert 3 markvandringer i høstkorn med oppstart i Helgeroa på morgenen, deretter en markvandring i Ramnes med avlingskampen på ettermiddagen, før det hele ble avsluttet i Sande på kvelden.


Det ble sett på overvintring og videre stell av høsthvete, høstrug og høstoljevekster. Ikke minst gjødsling, ugrasbekjemping og sopp.  

 

Markvandring i Brunlanes

Ingvild Evju, i NLR Viken ønsket velkommen til markvandring i Brunlanes.

 

Det var mellom 70 og 80 fremmøtte til sammen, noe prosjektleder for Kornsatsing i Vestfold, Oddbjørn Rød er godt fornøyd med. -Det er stor variasjon å se i forhold til overvintring. Kyststrøk ser veldig bra ut noe problem med oppfrost, indre og nordre mye angrep av overvintringssopp men med noen bedre skifter innimellom, forteller Rød.

 

Dessverre svært varierende overlevelse for høstkornet i avlingskampen

I Ramnes er det avlingskamp blant ulike dyrkingsgrupper. Det er NLR Viken som er ansvarlig for denne kampen. Det var derfor knyttet litt ekstra spenning til markvandringen i Ramnes, hvor det også var svært godt fremmøte.

 

Resultatet etter overvintringen i avlingskampen bærer preg av tøffe forhold. Levende plantemasse varierer fra 7-70% i rutene. Dette gir et godt bilde av situasjonen i indre strøk. Men med dette som bakgrunn velger vi å avslutte avlingskampen men i stedet bevare feltet for å synliggjøre avlingspotensialet i en rute ut ifra hvor mye liv det er om våren, har nå NLR Viken bestemt. 

 

-Dette om en åker bør taes opp eller la gå frem er er en kjent problemstilling for bønder etter utfordrende vintre som i år. Dette håper vi nå at avlingskampfeltet kan gi oss nyttig lærdom om, forteller Ingvild Evju i NLR Viken og lover at det vil bli arrangert flere markvandringer til dette feltet senere i sesongen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag