Hvordan går det hos deg?


10.06.15. NLR Viken arrangerer lokale dyrkingsgrupper som med jevne mellomrom har samlinger i dyrkingssesongen.  Da blir den aktuelle situasjonen tatt opp, og bonden får relevant informasjon og råd for sine kulturer.  I tillegg kan man utveksle erfaringer og meninger om hva som bør gjøres framover, det er mye man rekker i løpet av en time!  Her følger en liten statusrapport på hvordan det ligger an med avlingene i Vestfold.


Fra dyrkingsgruppesamling i NLR Viken  Foto: Paul Edv Vittersø

Midt i  bildet ser vi rådgiver John Ingar Øverland bak Tjøllings mest velutviklede engsvingel-plante, som bonden selv  Vegar Bøe Larsen stolt viser fram.  Interessert er også f.v. Bernt Løwe, Bjørn Lund, Ole Alexander Skaara og Georg Solberg.  Foto: Paul Edvard Vittersø

 

Hvordan er så ståa hos bøndene i Vestfold? 

 

Kjapp rapport fra Vestfold etter å ha snakket med noen av rådgiverne i NLR Viken;

 

Bra våronn, hvor de fleste fikk sådd før den kalde og bløte værtypen i mai satte inn. Er noe erter og bønner (til konserves) som gjenstår noen steder. Mye regn og kald mai har skapt et tydelig skille; mye ser bra ut, men også en del som ser mindre bra ut. Dessverre er det også en del i Vestfold som er “slått ut” av dårlig såkorn. Det dårligste er stort sett sådd om, med noen unntak. Høstkornet, som det er en god del
av i år, ser veldig bra ut.

 

De dårlige vårkornåkrene gulner. Dette kan skyldes flere forhold, men i hovedsak er det nræingsmangel pga store nedbørsmengder og/eller angrep av korncystenematode. Ellers er rådgivningen spent på hva som skjer nå når varmen begynner å komme og det fortsatt er fuktig om natta => Skikkelig soppvær…

 

Våronna gikk nok fint for de aller fleste som har grovfor. Men førsteslåtten har skapt litt frustrasjon ved at den er mye senere enn slåttene de foregående år. De aller fleste engene har hatt godt av lang periode med kjølig vær, og engene har buska seg godt. Fordi utviklinga av graset går såpass seint, er man ved begynnende skyting denne uka her. Men det er fortsatt vått flere steder. Ikke alle åkrer er lagelig for kjøring. Kjøreskader
i enga gir ikke bare dårlige avlinger kommende år, men også fare for mer sporer i årets avling.

 

En del dyr er nok også sluppet litt senere enn vanlig på beite.

 

På grønt er nok også noen produksjoner litt sent ute. Dette vil kunne skape noen markedsmessige utfordringer for særlig tidligproduksjonene og avhengig av resten av sesongen vil det kunne forskyve innhøsting av f.eks erter og bønner noe. De tilbakemeldingene vi har fått tyder derimot på at mange produksjoner regner med å kunne komme “a jour” i løpet av driftssesongen hvis denne blir god.

 

Mye vind har også vært en utfordring og en bonde har f.eks meldt fra om at 30 daa med gulrot er ødelagt av sandflukt i sterk vind. 

 

Redaksjonen tar gjerne i mot bilder og rapporter fra andre vestfoldbønder også om hvordan ståa er rundt i fylket.

 

Send i så fall til vestfold@bondelaget.no

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag