Hvordan følges ny jordvernstrategi opp og hvilke konsekvenser får den for Vestfold?


22.02.16. Stortinget vedtok enstemmig en ny jordvernstrategi i desember og har bedt regjeringen legge fram flere tiltak i 2016. Onsdag 30.mars kl 18 inviterer Jordvern Vestfold til åpent jordvernmøte på Gjennestad i Stokke. Line Henriette Hjemdal (KrF) skal fortelle hvordan Stortinget sørger for at regjeringen følger opp jordvernstrategien. Fylkesordfører Rune Hogsnes, ordfører Erlend Larsen i Stokke og landbruksdirektør
Olav Sandlund vil fortelle hvilke konsekvenser et innskjerpet jordvern får for RPBA og arealplanlegging i Vestfold.

Les mer om møtet “Ny jordvernstrategi – tid for handling!” hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag