Hvor stort er rommet for norsk korn?


27.12.17 Norske Felleskjøp har lagt fram rapporten “Rom for bruk av norsk korn”. Rommet for norsk korn er blant annet påvirka av at industrien har behov for råvarer med kvaliteter som ikke dyrkes i Norge. I rapporten «Rom for bruk av norsk korn» er behovet for slik import analysert. Analysen er gjort ut fra dagens markeder for matmjøl og kraftfôr. For matkorn bestemmes rommet for norsk korn først og fremst av tilgang og kvalitet
av den norske mathveten, der klassefordeling, proteininnhold og variasjon i glutenkvalitet er de viktigste parameterne.

Les mer og last ned rapporten hos Norske FelleskjøpALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag