Hvor skal stasjonen ligge?


17.02.15. I kveld legger Jernbaneverket fram sin anbefaling for trasé og stasjonsplassering i mellom Nykirke og Barkåker. Knutepunkt Horten Vest, hvor blant andre Jordvern Vestfold og berørte bondelag er engasjert har hele tiden vært tydelige på at Skoppum Vest er det beste alternativet for matjorda og framtidig knutepunktutvikling. Torsdag blir det åpne møter hvor Jernbaneverket begrunner sin anbefaling.

Les mer hos NRK VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag