Hvor mye mer importmat slipper regjeringen inn?


05.02.15 Norge og EU starter denne uka forhandlinger om ytterligere liberalisering av handelen med jordbruksprodukter. I dag kommer to tredjedeler av maten Norge importerer fra EU.  Mange vil sette landbruk og fisk opp mot hverandre i disse “Artikkel 19-forhandlingene”. I fjor eksporterte Norge fisk for ca 70 mrdr kr, mens verdiskapinga i den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien var på 130 mrdr kroner. Til sammen blir dette 200 mrdr kr i verdiskaping og
et viktig bidrag til fastlandsøkonomien!

Hør Lars Petter Bartnes om fisk og landbruk i Dagsnytt 18 (sendt tirsdag)

Les innlegget om importmat hos Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag