Hvor mye hvete koster det å være medlem i NLR Viken?


13.07.15. En bonde kan tjene mye på å gjøre de riktige tingene til rett tid, både i avlingsmengde og kvalitet. For å få de beste faglige rådene velger derfor mange å være medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving. Kjetil Gran Bergsholm, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Viken, har regnet seg fram til at en allerede har tjent inn kontingenten hvis en øker hveteavlinga med 2,5
kg per daa…

Les mer om det å være medlem i NLR Viken eller gå til NLR Vikens hjemmesideALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag