Hvor kommer maten fra?


Publisert: 05.10.2020

Tilsynelatende samme produkt? Tyskland bruker 50 ganger mer antibiotika enn Norge i matproduksjonen. Det skal være enkelt å velge norsk!

Telemark Bondelag mener at matvarer må merkes på en måte som gjør at forbrukeren enkelt kan finne ut om maten er produsert i Norge eller i utlandet. Matvaren må merkes med tydelig opprinnelse, som er lett å oppdage på en travel handlerunde. Det handler blant annet om helse og mattrygghet.

For mange betyr matvarens opprinnelse, om den er norsk eller utenlandsk, mye når det skal velges i butikkhylla. Det finnes dessverre flere eksempler på at matvarer er emballert på en måte som gjør det vanskelig å avgjøre om varen er norsk eller utenlandsk. Slik kan det ikke fortsette! Dagligvarekjedene og matvareprodusentene er svært kreative når det gjelder utforming og utseende på matvareemballasjen. Telemark Bondelag mener at denne kreativiteten bør kunne brukes til enkel og tydelig opprinnelsesmerking av matvarer.

Telemark Bondelag mener at det er mange argumenter for bedre merking, som gjør valg av norske matvarer enklere. Det handler om arbeidsplasser og verdiskaping, opprettholdelse av et variert kulturlandskap, klima og selvforsyning og matvareberedskap. Ikke minst handler det om liten bruk av antibiotika i husdyrholdet og lavt forbruk av plantevernmidler. Norsk matvareproduksjon er verdensmestre i lavt forbruk av antibiotika, noe som har bidratt til liten antibiotikaresistens i befolkningen. Telemark Bondelag mener dette er et stort fortrinn og en verdi som er verdt å ta godt vare på. Å velge norske matvarer blir derfor et valg av verdier, utover prisen på varen i butikk. Telemark Bondelag vil oppfordre norsk dagligvarebransje til å merke matvarer på en slik måte at det gjør det enkelt og sikkert for kunden å ta dette verdivalget.

Aslak Snarteland
Leder Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag