Hvor gjør vi med gamle protokoller ?


23.06.15. Da Studieforbundet næring og samfunn i forrige uke avholdt sitt møte på Vestfoldarkivet i Sandefjord, fikk deltakerne en interessant og nytting orientering om arkivets arbeid.  Styreleder i SNS Elin Røed, innledet med spørsmålet: “Hva gjør vi med protokoller og papirer fra våre organisasjoner?”  Svaret fra Vestfoldarkivet var:

“Kom hit med det!” 

 


Vi fikk en svært interessant omvisning og orientering av rådgiver og arkivar Ann Tove Manshaus og flere av medarbeiderne ved arkivet.

 

Vestfoldarkivet. Manshaus orienterer.

Vestfoldarkivet er sammen med Samlingsforvaltningen en avdeling i Vestfoldmuseene IKS, som ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009. Vestfoldarkivets historie går tilbake til 1997, da Fylkesarkivet for Vestfold ble etablert.

 

Vestfoldarkivet. Protokoll fra Ramnes Bygdekvinnelag.

Manshaus med en protokoll som er innlevert fra Ramnes Bygdekvinnelag.

 

I 2004 etablerte Riksarkivet en ordning med koordinerende institusjoner for privatarkivarbeidet. Riksarkivet oppnevnte i 2004 Fylkesarkivet for Vestfold som koordinerende institusjon for fylkene, Vestfold, Buskerud og Telemark. Vestfoldarkivet er fremdeles koordinerende institusjon for Vestfold og Buskerud, mens Telemark gikk ut av ordningen i 2007.

 

Vestfoldarkivet tar også vare på faner.

Vestfoldarkivet kan også ta vare på gamle faner for lag og foreninger.

 

Blant arkivets oppgaver er å sørge for planmessig innsamling av arkiv.  Dette foregår både ved at de aktivt følger med når bedrifter eller organisasjoner legges ned, men også ved at mange tar kontakt med ønske om å avlevere. Vestfoldarkivet er også depot for Vestfold fylkeskommune.  I tillegg oppbevares gjenstander fra museene i Vestfold.  Gjenstandene legges ut på www.digitaltmuseeum.no ,
og arkivet er takknemlig for innspill og kommentarer fra folk som vet noe om gjenstandene der.  Arkivet arrangerer også temakvelder med foredrag.  Høstens program er snart klart, og vil bli lagt ut på hjemmesidene: www.vestfoldarkivet.no 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag