Hvor får en utført Økonomitjenester ?


Grønn Partner er fra 2010 omorganisert. Tjenestene ytes i hovedsak direkte fra de fleste av regnskapskontorene tilknyttet Bondelagets serviceordning og Landbruksrådgivningen i Vestfold. Tjenestene faktureres nå direkte fra de som yter tjenesten dersom ikke annet oppgis. Kontaktinformasjon følger under de enkelte tjenestene. Spørsmål og videreformidling på tlf 33363200. 

 

Regnskapskontorer med Samarbeidsavtale med Norges Bondelag

 


 
Mer om kontorene i Vestfold med Samarbeidsavtale med Norges Bondelag’s avd. for regnskap og juridisk service finner du under her  . 
 
 
Hos disse får dere utført vanlige regnskapstjenester som:  
 
Regnskapsføring
Årsoppgjør
Skatteberegning
Økonomisk veiledning

Lønn
Fakturering
Skatte – og avgiftsspørsmål
Klagesaker til skatte- og avgiftsmyndigheter
Kontortjenester

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag