Hvis du rammes av strømstreik…


30.10.16 Strømstreiken virker til å fortsette. Streiken kan føre til at det tar lang tid før feil på strømnettet blir rettet. Vi minner om at Norges Bondelag har tatt kontakt med EL & IT Forbundet for å avklare praksis for dispensasjoner.

Bønder med husdyrhold vil få dispensasjon ved strømbrudd av hensyn til dyrevelferd. Dersom bønder med husdyr opplever strømbrudd nå, må de melde fra på vanlig måte og være tydelig på at det gjelder husdyr. Da vil strømselskapet søke forbundet om dispensasjon for å kunne utbedre feilen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag