Hvilket utslag får krisepakka for deg som husdyrprodusent?


01.09.18. Norges Bondelag har laget regneark så du som husdyrprodusent regne på de økonomiske effektene av krisepakken. Grunnen til at det ikke er lagd et tilsvarende regneark for korn- og grøntprodusenter er at det er langt mer komplisert. Det kreves tall fra de seks siste årene for å regne ut erstatningsutbetalingene.  Les
mer hos Norges Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag