Hvilke distribusjonskanaler bruker du?


Publisert: 06.05.2020

Mari Eia Bringedal
Mari Eia Bringedal

Mari Eia Bringedal fra Larvik studerer PR og kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI og jobber nå med en masteroppgave om distribusjon av lokaltmat. En viktig del av oppgaven er en spørreundersøkelse hvor hun kartlegger distribusjon ev frukt, bær, potet og grønnsaker, og grøntprodusentenes forhold til REKO-ring.

-Undersøkelsen er helt anonym og tar fem minutter, forteller Bringedal. Alle svar som mottas vil kunne bidra til mer kunnskap om distribusjonskanaler som brukes i vårt område og hun vil selvfølgelig dele funn og oppgaven med alle som er interessert.

Delta i spørreundersøkelsen her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag