Hver dag fram mot jul presenterer vi et lokalt bondelag i Vestfold – først ut er Andebu Bondelag


01.12.15.  Andebu Bondelag er et forholdsvis stort lokallag i vekst, som pr. idag har 210 medlemmer. Bor du i Andebu og kan tenke deg å bli medlem? Ta kontakt med lokallagsleder Alf Solberg, Andebuvn. 897.  Han treffes på tlf. 92 20 69 84 eller på e-post: alf.solberg.ha@gmail.com.  Andebu Bondelag har mange aktiviteter i løpet av året. Her kan du se omtale av årsmøtet og
det årlige bløtkakemøtet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag