Hvem skaper verdiene her i landet?


14.06.17 Dette spørsmålet stilte utsending fra Vestfold, Hans Kristian Teien, i generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag. Han tok et oppgjør med en snever økonomisk oppfatning som hevder at landbruket kun er en utgiftspost, og at det er i byene verdiskapingen skjer. -Vi i Bondelaget må bli flinkere til å kommunisere hvilke verdier både landbruket og matindustrien skaper, sa Teien. – I tillegg til å få fram
verdier i kroner og øre, er det viktig å få folk til å forstå hvor viktig et sterkt landbruk er for å kunne mestre det grønne skiftet.


Innlegg fra Hans Kristian Teien i generaldebatten 

 

Denne debatten varer i flere timer og her har utsendingene mulighet til å ta opp alle saker knyttet til Bondelaget. Hans Kristian Teien, leder i Sande og Strømm landbrukslag, brukte anledningen til å snakke om verdiskaping. Han sa blant annet:

 

– Vi som bønder vet hva vi skaper. Vi gir grunnlag for mer enn 90 000 arbeidsplasser, men vet folk flest om det? Et eksempel er oppmerksomheten som store bedrifter får. Kongsberggruppen ses på som en motor i norsk næringsliv, med en omsetning på 16 mrd i året. Dette er mye, men både Tine og Nortura omsetter hver for seg for over 23 mrd. Er kortreiste matvarer mindre verd enn eksportvarer?

– En snever definisjon av verdiskaping som brukes mye sier at verdiskaping er: «overskudd i bedrift pr ansatt pluss lønn pr ansatt». Da kommer vår næring og våre bedrifter dårlig ut. Vi må bli flinkere til å kommunisere vår oppfatning av verdiskaping.

– I det grønne skiftet blir vår næring helt sentral for å ta hånd om framtidas utfordringer som gjelder energi, resirkulering av avfall og en økologisk forsvarlig matproduksjon. Vi må være bevisst hvilken rolle vi har.

– Jeg setter pris på Bondelagets arbeid med klimasmart landbruk, men det blir for defensivt at ingen klimatiltak må bli en belastning for bonden. Vi bønder er vant til å gjøre mange jobber som vi ikke får direkte betalt for. Vi må gå foran og vise hva langsiktig forsvarlig forvaltning vil si, – for det vet vi faktisk noe om!

NB årsmøte 140617 Lars Petter Bartnes tale

 

Innlegg og svar fra Lars Petter Bartnes 

I en svarrunde under generaldebatten fikk Teien god støtte av Lars Petter Bartnes. -Verdiskapig vil få større oppmerksomhet framover, slo Bartnes fast. -Vi må sørge for større kunnskap om vår verdikjedes verdiskaping i forskning- og utviklingsmiljøene, og vil utvikle en strategi for å kommunisere dette ut.

 

Les om Lars Petters tale til årsmøte hos Norges Bondelag

 

 Generaldebatten fortsetter i hele dag, og vi vil få flere innlegg fra utsendinger fra Vestfold

 

NB årsmøte 140617 Vestfold-gjengen

Utsendinger og gjester fra Vestfold. Fra venstre: Harald Lie, nestleder, Elin Røed, org sjef, Hans Edvard Holtung, Anne Helene Sommerstad Bruserud, Thorleif Müller, fylkesleder, Silje Eckdahl, Hans Edvard Torp, leder i Kornutvalget i Norges Bondelag, Hans Martin Gran, Hans Kristian Teien og Kathrine Kleveland, Nei til EU.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag