Hvem ønsker å være med?


15.10.15. Arbeidet med nytt reiselivsselskap for Vestfold er i sluttfasen. Lokalmatstilbydere, de som driver med gårds- og opplevelsesturisme, restauranter og gårdsutsalg vil i større grad heretter måtte være medlemmer/medeiere for å få profilering og nytte av det nye selskapet som foreløpig kalles GoVestfold. Styringsgruppa ønsker nå at flest mulig potensielle medlemsbedrifter svarer på en spørreundersøkelse
om ønsker og mulig nytte. Frist for å svare er torsdag kveld kl 23!


Link til spørreundersøkelsen er:

https://no.research.net/r/TFDQR6Q 

 

Følgende oppfordring til å svare på spørreundersøkelse og bakgrunnsinfo går ut til alle som tror de vil ha nytte av å knytte seg til GoVestfold, f.eks lokalmatstilbydere, de som driver med gårds- og opplevelsesturisme, restauranter og gårdsutsalg osv:

 

Vi nærmer oss nå etableringen av det nye felles destinasjonsselskapet som skal eies og drives av reiselivsnæringen for å styrke vår lokale konkurransekraft og fremme samarbeidet på tvers av bransjer og kommuner.

Arbeidet med forretningsplanen har vist at etableringen har bred støtte i næringen, og det er mange som venter utålmodig på at vi skal komme i gang. Før vi kan trykke på knappen og invitere til deltagelse i nytt selskap, må vi ha en oversikt over hvilke virksomheter som ønsker å bli med så vi kan legge en effektiv oppstartsplan. Vi vil også benytte resultatene for å dokumentere overfor kommunene at dette er et initiativ som støttes
av de lokale virksomhetene.

Det er tidligere sendt ut et forslag til forretningsplan (last ned kortversjonen her) for det nye selskapet. Denne vil bli noe justert, blant annet for å sikre en raskere framdrift i etableringsfasen. Når dere svarer på spørsmålene, må dere altså basere svaret på den informasjonen og kunnskapen dere sitter på i dag.

Det årlige markedsbidraget vil settes i tråd med det som som er beskrevet i den reviderte forretningsplanen dere mottok før sommeren.

Grunntanken i selskapet står fortsatt ved lag: Det er kun de reiselivsvirksomhetene som blir med på satsingen, som vil nyte godt av markedføring og salgsarbeid som destinasjonsselskapet gjennomfører.

Vi trenger en rask tilbakemelding fra deg. Trykk derfor på linken ovenfor og svar på spørsmålene med en gang. Vi avslutter muligheten til å svare kl 23.00, torsdag 15. oktober.

Vennlig hilsen
Øyvind Hagen
Leder for styringsgruppen

 

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag