Hvem blir først på tunet?


18.11.16. Onsdag kveld arrangerte Vestfold Bondelag sin årlige Lokallagssamling. 15 av 18 lokallag var representert og Arild Bustnes, næringspolitisk sjef hos Norges Bondelag deltok på samlingen. Det ble fokus på bebudet jordbruksmelding, oppgaver i forbindelse med Valg 2017, en morsom vervekampanje og Bondelagets beredskapsarbeid i lys av strømstansen sist helg.  


Thorleif ønsket velkommen

Thorleif Müller ønsket velkommen og takket lokallagene for veldig gode lokale årsmøter.

 

Utdeling av nek til nye lokallagsledere

Etter en presentasjonsrunde ble alle de nye lokallagslederne bedt om å komme opp på podiet! Tradisjonen tro fikk også de bondelagsnek-pin som en symbolsk takk for at de har tatt på seg et viktig verv! Det er fylkeslederen som står for overrekkelsen og her mottar f.v Anne Andvik, historiens første kvinnelige lokallagsleder i Ramnes, Ole B. Arvesen, Tjølling, Erik Grytnes, Andebu og Svein Ivar Aanestad, Våle hver sin pin. Snorre Langeland, Fon, er også
ny lokallagsleder men var forhindret fra å møte.

 

 

Müller orienterte kjapt om hva Vestfold Bondelag har gjort i høst og hvordan vi skal jobbe fram mot Valget 2017, ny jordbruksmelding og jordbruksoppgjøret 2017 før han slapp til Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

 

Arild Bustnes næringspolitisk sjef i Norges Bondelag

Arild Bustnes startet med en «feel good»-innledning med undersøkelser som viser at norsk landbruk er i vinden som aldri før. Det er godt å ha i ryggen når Stortinget nå skal behandle meldinger for alle primærnæringer. -Det siste vi har hørt er at jordbruksmeldinga kommer 9. eller 16. desember, kunne Arild Bustnes fortelle. -Vi er spente på hvordan den blåblå regjeringen kommer til å svare på Stortingets ønske
om mer norsk matproduksjon, men må fortsatt bare «synse» om hva som kommer i meldinga og meldingas profil. Bustnes delte sin og Norges Bondelags synsing med lokallagene i Vestfold.

 

Dialog underveis på lokallagsledersamlingen

På en slik samling er det viktig at salen slipper til med spørsmål. Akkurat her er det org.sjef Elin Røed som stiller et spørsmål, men det var også gode spørsmål og innspill fra lokallagene. 

 

Harald Lie om verving

Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag, snakket om viktigheten av at alle nye bønder må få tilbudet om å bli bondelagsmedlemmer. Her har lokallagene førstehåndskunnskap over hvem som tar over gårder i sitt lokalmiljø og i høst kjører vi vervekampanjen «Først i tunet!». Det ble delt noen ideer om hvordan man kan gå fram og orientert om flotte vervepremier til aktive lokallag.

 

Org sjef Elin Røed om beredskap og tryggere sammen

Sist helg var det mange lokallag som ble berørt av strømbrudd. Org.sjef Elin Røed brukte de ferske erfaringene som et eksempel på hvordan både Vestfold Bondelag og lokallagene jobber med beredskap. Hun kunne også fortelle at vi er i fortløpende dialog med beredskapsmyndighetene, Mattilsynet og Skagerak Energi. Hun presenterte vår beredskapsplan og det svært aktuelle kursopplegget Tryggere sammen. – Vi er ikke bare en fagorganisasjon
for bønder, vi bryr oss jo om hverandre, som Elin Røed sa! 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag