Hva skjuler seg i jorda?


02.08.14. I Vestfold finnes det veldig mange gamle kulturminner “arkivert” i bakken. Riksantikvaren har laget en brosjyre «Hva skjuler seg i jorda?» som gir råd om hva slags spor man kan se etter ved jordarbeid for å kjenne igjen kulturminner, belyst med eksemplene forhistoriske hus og graver. En arkeologisk undersøkelse er gratis for deg som grunneier. Les
mer hos RiksantikvarenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag