Hva mener partiene om landbruk?


25.08.17 Skillelinjene i landbrukspolitikken er store, og hvem som sitter med makta har mye å si for framtidas matproduksjon i Norge. Norges Bondelag har laget en temaside der du kan lese om hva partiene mener om ulike landbrukspolitiske tema. Klikk på ulike tema som importvern, eiendomspolitikk, jordvern, lokalmat osv.

Se siden hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag