Hva innebærer et kompetansekrav i landbruket?


11.02.16 Norges Bondelag støtter flertallet i det regjeringsoppnevnte rekrutteringsutvalget som ønsker å innføre et kompetansekrav i landbruket. Fylkeskontoret har fått noen sprøsmål om dette. Medlemmer lurer på når det blir innført og om voksne som vil overta hjemgården må sette seg på skolebenken igjen. Det er ikke satt noe dato for når det kan innføres, og det er heller ikke sikkert det blir
innført. Først må landbruksministeren vurdere om han vil gå videre med forslaget. -Vi forventer også at tilbudet om agronomutdanning for voksne som lar seg kombinere med full jobb fortsetter, sier rådgiver i Vestfold Bondelag Amund Kind. -Et slikt tilbud finnes i de fleste fylker i dag, også i Vestfold. Ta gjerne kontakt med fylkeskontoret om du lurer på noe.

Norges Bondelag har samlet spørsmål og svar om kompetansekravet på sine nettsider.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag