Hva er løsningen for norsk landbruk?


18.08.15 Tidligere landbruksforsker og forfatteren av boka “En nasjon av kjøtthuer”, Svenn Arne Lie, besøkte forrige uke MDG Larvik på et åpent møte. Han innledet til debatt om en bærekraftig landbrukspolitikk. Torstein Lie, Hedrum Bondelag, Karl-Arnt Bårnes, Brunlanes Bondelag og Elin Røed, Vestfold Bondelag, deltok. Svenn Arne Lie kritiserer både rødgrønn og blåblå landbrukspolitikk, men kommer sjelden med
forslag til løsninger. Dette ble han presset til i denne debatten.


Myter om dagens landbrukspolitikk 

Mange har hørt Svenn Arne Lie tidligere, og han gjentok det samme budskapet. Han mener det er liten forskjell på Frp sin landbrukspolitikk og den de rødgrønne (med velsignelse fra Bondelaget og samvirkebedriftene) har ført i åtte år. Det er bare raskere i gal retning. Han peker på kjente problemer som:

  • Selvforsyningsgraden synker, importen ev råvarer til kraftfôr øker
  • Stort er ikke robust, men tvert imot mer tilskuddsavhengig
  • Norge gror igjen, kraftfôret er for billig i forhold til grass

Lie peker på at verdien av landbruksproduktene er stadig synkende, og bonden må stadig både effektivisere og øke gjelda for å henge med. I landbruket har vi stordriftsulemper, og vi får ikke et bærekraftig landbruk hvis størrelsen på driftsenhetene løsrives fra ressursgrunnlaget.

 

– Trygve Hegnar har rett, sier Svenn Arne Lie, overføringene til landbruket over statsbudsjettet er like høyt som hele overskuddet i landbruket. Så bøndene kunne tjent like mye dersom de bare hadde fått tilskuddet utbetalt og ikke produsert noe som helst.

 

Åpent møte MDG 130815 Torstein Lie

 

Ringvirkninger i Larvik 

Leder i Hedrum Bondelag, Torstein Lie, informerte om Landbruket i Larvik. Han lot seg provosere av Svenn Arne Lie og pekte på all verdiskapingen i samfunnet som landbruket bidrar til. Landbruket i Larvik har en førstehåndsverdi på over 250 mill kr pr år. I tillegg til at 333 personer er sysselsatt direkte i landbruket, er det over 500 ansatte i matindustrien i Larvik.

 

Debatt og krav om forslag til løsninger 

Det ble en god og engasjerende debatt om landbrukets framtid. Flere mente at Svenn Arne Lie tok opp kjente problemer, men etterlyste forslag til løsninger. Oppsummert lanserte han derfor følgende løsning:

  • dyrere mat
  • bedre tollvern
  • mer inntekt fra markedet
  • mindre i tilskudd
  • kraftfôret må bli dyrere

Elin Røed, organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, uttalte at vestfoldbonden også ønsker seg høyere kornpris, bedre tollvern og mer inntekter fra markedet. Men med dagens internasjonale avtaler, og regjeringens manglende vilje til å stå opp for norsk landbruk i forhandlinger med EU, er det ikke realistisk å satse på dette som eneste løsning.  Mange av de lange trendene Svenn Arne Lie beskriver er ikke enestående for verken
landbruket eller Norge. Landbruket i hele den vestlige verden sliter med soyaavhengighet, lav lønnsomhet og forgjelding. Problemene er mindre her i Norge enn andre steder, og vi har tid til å snu trenden. Norges Bondelag vedtok på årsmøtet i juni å jobber for “Økt produksjon av norske fôrressurser” og har mål om å øke norskandelen i fôret med 10% innen 2025.

Åpent møte MDG 130815 Alle

Noen av deltagerne. Fra venstre Olav Nordheim, Larvik SP, Harald Moskvil, fylkestingskandidat MDG, Svenn Arne Lie, foredragsholder, Torstein Lie, Hedrum Bondelag, Tormod Knutsen, Larvik MDG og Elin Røed, Vestfold Bondelag.

 

MDG’s landbrukspolitikk 

Det var nyttig for Vestfold Bondelag å høre om MDG’s landbrukspolitikk. De har mange synspunkt som Bondelaget støtter. Vi ser fram til videre samarbeid og flere diskusjoner.

 

Bilder: Olav Nordheim


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag