Hva er GPS og ISOBUS i praksis ?


28.04.14. Satelittnavigasjon og avansert elektronikk på traktor og redskaper gjør at en rekke arbeidsoperasjoner nå er blitt enklere, og kan utføres med langt større presisjon. Mange har allerede tatt dette i bruk og utviklingen gjør at bruksområdene blir stadig utvidet. Hva kan GPS styring og ISOBUS bety for deg som bruker? I en artikkel på Felleskjøpets hjemmesider settes det fokus på utviklingen og noe av den praktiske
nytten av disse løsningene.  Les mer hos Felleskjøpet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag