Hva er egentlig WTO?


14.06.18. WTO har stor betydning for norsk landbruk, men hvorfor er det slik? Og hva er egentlig WTO?  Verdens handelsorganisasjon (WTO) har som oppgave å sørge for et enhetlig, rettferdig og forutsigbart regelverk for internasjonal handel med varer og tjenester og internasjonale investeringer. Dagens WTO-avtale er fra 1994 og består av 60 avtaler.  En av dem er Landbruksavtalen som legger viktige rammebetingelser for den nasjonale jordbrukspolitikken på
tre områder: markedsadgang, internstøtte og eksportsubsidier.  Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag