Husk søknad om produksjonstilskudd innen 15. oktober !


30.09.17. Den nye søknadsfristen for produksjonstilskudd er 15. oktober. Da kan alle foretak med jordbruksproduksjon søke om tilskudd. Fagsystemet åpner for søknader 1. oktober, som også er registreringsdato/telledato. I år er 15.10. en søndag. Det betyr at siste mulighet for å få bistand fra landbrukskontoret blir fredag før fristen. Det anbefales sterkt at du går inn i Altinn og fyller ut søknad
en av de første dagene i oktober. Da har du litt tid på deg om du støter på problemer. Les mer hos Fylkesmannen. ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag