Husk RMP-tilskudd – frist 20.oktober!


17.10.16. Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke Regionalt miljøprogram-tilskudd. Forurensningstiltakene utgjør rundt 85 % av tilskuddene i Vestfold og RMP er derfor viktig for landbrukets bidrag til bedre vannkvalitet. Utsatt jordarbeiding (åker i stubb) på erosjonsutsatt jord er det viktigste tiltaket. Søknadsfrist i Vestfold er 20. oktober. 

Lenker til søknadsskjema og lenke til veilederen for årets tilskuddsordning finner du hos Fylkesmannen i Vestfold 

Spørsmål og svar finner du på landbruksdirektoratet sine nettsider.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag