NB! NB! Fristen for søknad om tilskudd ved produksjonssvikt nærmer seg veldig – den 31. oktober!


Publisert: 29.10.2023

Fristen for søknad om tilskudd ved produksjonssvikt nærmer seg svært raskt! Under finner du viktig informasjon i forbindelse med søknad.

  • Fristen den 31. 10. er absolutt!!
  • Det er kun i særlige tilfeller at det kan dispenseres fra fristen. Saksbehandlingstida for dispensasjonssøknader er lang.
  • Ikke vent til siste lita med å søke. Det forventes mange søknader i år. Kommer det mange søknader på en gang, kan det bli utfordrende for fagsystemet.
  • Melding er ikke søknad. De som har meldt om mulig produksjonssvikt, må i tillegg sende søknad om tilskudd ved produksjonssvikt.

Søknadsskjemaet kan man finne via Landbruksdirektoratets hjemmeside, – se lenken under:

Les mer her

 

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag