Nytt RMP tilskudd til lett harving før høstkorn


Publisert: 24.08.2023

Direktesåing av høstkorn og høstoljevekster

Fra i år er tilskuddet til ‘direktesåing av høstkorn og høstoljevekster’ i RMP utvidet med en tiltaksklasse som tillater lett harving før såing.

Ved lett harving skal det ikke harves dypere enn 10 cm og det skal være minst 30 % planterester på overflaten. På grunn av tørkesituasjonen i år, lite halm i utgangspunktet og behov for å samle halm til fôr og strø, skal kravet om minst 30 % planterester på overflaten ikke kontrolleres i år.

Ved direktesåing skal jordarbeidingsutstyr på såmaskinen ikke benyttes.

Foreløpige tilskuddssatser for alt areal under marin grense er:

Lett harving etterfulgt at såing                                  170 kr/daa

Direktesådd høstkorn og høstoljevekster               230 kr/daa

Tips: ta bilder rett etter såing for å legge fram ved eventuelt kontroll.

Mer om RMP tilskuddet finnes her

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag