Husdyrmøtet 2024


Publisert: 12.03.2024

Årets husdyrmøte ble holdt på Gjennestad 14. februar, med 35 tilstede. Årets tema var «Klima, hvor er vi og hvor skal vi», og innledere var Harald Volden fra Tine, Ivar Pettersen, Alo analyse, og Julie Wiik, fra NLR.  Det er Nortura, Tine, Norsvin, Tyr og Vestfold Bondelag som arrangerer møtet, og Nortura og Tine hadde som vanlig sponset mat og drikke til møtet.

 

Det er de tunge trendene som styrer utviklingen sa Ivar Pettersen selv om vi nok møter noen humper og dumper på veien. Teknologiutvikling, befolkningsvekst, mangel på arbeidskraft og sentraliseringen er de viktigste, men også temperaturutviklingen vil gi endringer i dyrkingsforhold innad i land, og mellom land og verdensdeler.

Ivar Pettersen mente også at en CO2 avgift kan være en fordel for bonden, fordi at maten da blir klimanøytral for forbrukeren, på linje med flyreiser der en har betalt CO2 avgift.

 

Harald Volden fokuserte på bærekraft og dokumentasjon av det. På det området ligger blant annet Irland og Nederland et godt stykke foran oss. Bærekraft er mer enn klima, det innebærer økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft, sosial bærekraft og innovativ bærekraft, hver av dem med mange underpunkter.

Han sa også at 70% av arealet vi driver matproduksjon på i verden er arealer som bare er egnet for gras. I Norge brukes ca 60% av det fulldyrka arealet til grovfôrproduksjon, i tillegg til beiteressursene. Dette betyr at vi er helt avhengige av drøvtyggerne for å fø en voksende befolkning i verden.

 

Julie Wiik orienterte om klimakalkulatoren. Hvorfor skal vi bruke klimakalkulatoren, og hvorfor er den viktig? Landbruket har inngått en klimaavtale med staten om reduksjon av klimautslipp fra landbruket. Da er det viktig at vi kan dokumentere de tiltaka vi gjør, og hvilken effekt de har. Målet er også å unngå CO2 avgift. Klimakalkulatoren og klimarådgivning er også gode verktøy for bonden i drifta. Hun gikk også gjennom utslipp fra forskjellige husdyrprodukter mellom land, regioner og gårder innen land, og orienterte om kommende forbedringer i kalkulatoren.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag