Husdyrmøtet 2018 – markedsutsikter


17.02.18 Markedsutsikter for husdyrprodukter, overproduksjon og markedsbalansering var tema på årets husdyrmøte på Gjennestad mandag 12. februar. Tine, Nortura, Norsvin, Tyr, Vestfold Sau/Geit og Bondelaget arrangere dette møtet sammen. Innledere var Lars Petter Bartnes (bilde), leder i Norges Bondelag, Hans Thorn Wittussen, Nortura, og Bård Gultvedt, Norgesgruppen. Det hadde akkurat snødd i to døgn, noe som gir mye ekstra arbeid for
mange bønder. Over 40 frammøtte må derfor sies å være ganske bra!


Husdyr 120218 Silje Eckdahl

Silje Eckdahl, leder i Vestfold Bondelags referansegruppe husdyr, ledet møtet med stø hånd.

 

Husdyr 120218 Lars Petter Bartnes dyrevelferd

 

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, understreket hvor viktig det er å ha balanse i markedet for kjøtt. Vi får færre muligheter til å kunne eksportere ved overproduksjon,  noe som gjør det desto viktigere å regulere produksjonen. Han utfordret salen på hvordan vi kan styrke økonomien i til husdyrprodusenter uten at det er produksjonsdrivende. Bartnes nevnte spesielt storfeproduksjonen og viste til at det i 2017 var nesten 700 nye foretak
med ammeku. Det er fortsatt behov for mer norsk storfekjøtt, men det tar lang tid fra nye produsenter starter opp til kjøttet kommer på markedet.

 

Lars Petter Bartnes tok også opp hvor viktig god dyrevelferd er for dyra, for bonden og for omdømmet til næringa. Han informerte om det nye dyrevelferdsprogrammet.

 

Husdyr 120218 Hans Thorn Wittusen

 

Hans Thorn Wittussen har ansvar for totalmarked i Nortura. Han startet innlegget med å si: -“Når målet er nådd er det ikke lenger et mål” og viste til utviklinga som vi har hatt på sau/lam. Her har vi gått fra et underskudd til et overskudd, noe som svir både for bonden og industrien. Norture jobber nå med å lage gode prognoser for utviklinga på storfekjøtt fram mot 2025. -Vi bruker nok litt pessimistiske forutsetninger,
men det må vi fordi konsekvensene av en overproduksjon på storfe er så store! Wittussen understreket også at importen av storfekjøtt er redusert med 22 prosent siden 2016. På høsten er det nå dekning av norsk storfekjøtt, slik at en økning i produksjonen bør komme i den første halvdelen av året. Vi kan også vente oss større prisforskjeller i løpet av året for å få produksjonen i
takt med forbruket.

 

Husdyr 120218 Bård Gulltvedt

 

Bård Gultvedt er direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt hos Norgesgruppen. Han er oppvokst på gård og tidligere journalist. Gulltvedt var opptatt av at bonden og kjøpmannen er gjensidig avhengig av hverandre. Norgesgruppen opplever helt klart en økende etterspørsel etter norske produkter, og nevnte at i 2017 har de solgt 87 prosent norske poteter. Gultvedt refererte Norgesgruppens landbrukspolitiske posisjoner, der de blant annet uttaler at de
ser betydningen av et sterkt importvern

 

Husdyr 120218 Forsamlingen

 

Etter pause med pølser fra Nortura og dessert fra Tine, ble det åpnet for innlegg fra salen. Husdyrbøndene i Vestfold er opptatt av å se framover. Det var ingen klaging, men det kom flere gode forslag på hvordan vi sammen kan ha et marked i balanse og øke norskandelen i butikk.

 

Husdyr 120218 Deler av forsamlingen

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag