Husdyrmøte på Gjennestad


Velkommen til årets husdyrmøte i Amfi på Gjennestad mandag 9. februar kl 19.00.

Årets hovedtema er helsesituasjonen i norsk husdyrhold.  Hva truer av smitte?   Hvordan beskytter vi oss?

Innledere:
Atle Domke, Helsetjenesten for svin og Ingrid Melkild, Norges Bondelag

Enkel servering.   Alle hjertelig velkommen !

 

 

 

 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag