Husdyrmøte på Gjennestad. Overproduksjon svir !


Overproduksjon svir! – Er bonden villig til å regulere produksjonen?

 

Hvilket marked ser vi for husdyrprodukter framover, og hvordan skal Norske husdyrprodusenter best mulig utnytte det uten å ende opp i kostbar overproduksjon?  

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Invitasjon og program    

 

Husdyrmøtet er en årlig tradisjon og arrangeres av fylkeslagene til Norsvin, Tyr, TINE, Nortura og Bondelaget.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag