Husdyrmøte om grovfôrsituasjonen, på Nortura i Tønsberg


FAGMØTE OM ÅRETS GROVFÒRSITUASJON 

 

Felleskjøpet, Nortura, Tine , Bondelaget og NLR inviterer produsenter i Vestfold, Telemark og Buskerud til fagmøter med tema: Årets Grovfor situasjon.


Da vi ser at det for svært mange av våre produsenter ligger an til å bli en meget krevende situasjon i forhold til å sikre årets grovforavling ønsker vi å invitere våre produsenter til et møte med aktuelle tema på programmet!

 

Dette er møter som arrangeres på hele Østlandet, og for Vestfold blir det:

 

Onsdag 11. juli kl 19.00 på Nortura Sem 


Alle er hjertelig velkommen!

 

 


Program for møtet: 


• Foringsstrategi og valg av kraftfor for drøvtyggere- Felleskjøpet
• Orientering fra Bondelaget
• Slakteplanlegging under gjeldende forhold – Nortura
• Aktuelle tiltak på jordet – NLR
• Orientering om avlingsskade erstatning- Fylkesmannen


Enkel servering. Vel Møtt!! 

 

Det blir også tilsvarende møter i våre nabofylker.  Dette finner dere informasjon om i felles Invitasjon og program  for møtene i Vestfold, Telemark og Buskerud.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag