Husdyrmøte 2020


Publisert: 01.02.2020

“Bonden som arbeidsgiver” og “REKO-ringer” var temaer som samlet mange interesserte til husdyrmøtet på Gjennestad forrige uke.

Innledere på kveldens første tema var Heidi Thorin Olsen fra TINE og Runar Wold fra Vestfold Landbrukstjenester.  Deretter fulgte Siv-Elin Krutvik, prosjektleder “REKO-Veien videre”, Marikken Røsholt, som tilbyder av varer via REKO-ringen, og Jack Anderssen fra Nortura.

Runar Wold fra Vestfold Landbrukstjenester fokuserte blant annet på viktigheten av arbeidsavtaler (også for kårfolk uten lønn), HMS og forsikringer.

Heidi T. Olsen fra TINE snakket om å være bevisst sin posisjon som arbeidsgiver, hvordan vil du framstå, og viktigheten av forventningsavklaring.

REKO betyr REttferdig KOnsum, og er en måte å selge lokalmat på uten mellomledd. En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles Facebook-gruppe.  Siv-Elin Krutvik fortalte litt om hvordan nettverket fungerer i praksis. Deretter fortalte Marikken Røsholt som sine erfaringer som selger i REKO-ring.

Jack Anderssen fra Nortura hadde blitt utfordret på hvordan Nortura ser på REKO-ringene? Han sa at Nortura mener at REKO-ringene er med å gi et økt mangfold, og fortalte at Nortura slakter, og produsentene kjøper tilbake sitt eget kjøtt.  Nortura kan også partere hvis de har kapasitet.  Det er viktig at produsentene tenker logistikk og sesong. Han rådet også selgerne i REKO-ringene til å tørre å ta ut markedspris – dette er ikke ordinær vare.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag