#hundibånd


21.06.16 Etter flere uheldige hendelser med løse hunder i Lardal, tok lokallaget kontakt med kommunen. Hva kan gjøres for å forebygge? Forrige uke inviterte Bondelaget, Småbrukarlaget, Vestfold Sau og Geit og Lardal kommune NRK på et pressearrangement for å få oppmerksomhet om saken. I tillegg til informasjon til hundeeiere i kommunen, ønsker de oppmerksomhet om kampanjen #hundibånd laget av Norsk Sau og Geit. Det ble både nettsak
hos NRK og innslag på Østlandssendingen på TV. Flere aviser følger nå opp saken. Les mer og gå til linker til oppslagene. Hjelp oss også med å dele kampanjeflyeren (bildet) på sosiale medier.


God sommer med #hundibånd 

  

God dyrevelferd for alle 

Flere aktører i Vestfold ønsker fokus på en holdningskampanje rettet mot hundeeiere om bruk av bånd på hund mellom 1. april og 20. august. Målet er å formidle kunnskap om elementær hundeatferd slik at vi sikrer god velferd for alle dyr, tamme som ville.

 

Ble sak i kommunestyret 

Lardal Bondelag og Småbrukarlaget i Vestfold sendte en henvendelse til Lardal kommune om hvilke tiltak som kan gjøres for å forebygge problemer med løse hunder. Saken ble tatt opp i kommunestyret 26. april der det ble enstemmig ble vedtatt at kommunen vil bidra til å informere om hundeeieres plikter og ansvar ved hundehold.

 

Medieoppslag: 

Innslag på NRK Østafjells (TV)

 

Nettsak NRK Vestfold

 

Nettsak i Nationen

 

Bilder fra pressearrangementet i Lardal: 

Hundibånd Lardal 170616 Alle aktører

Fra venstre: Tor Anton Stensholt (Lardal Bondelag), Marit Grimsrud (Lardal kommune). Dag Løvall (Vesfold Sau og Geit), Andreas Høgsveen (sauebonde) og Kari Lise Joarsdotter Breivik (Vestfold Bondelag)

Hundibånd Lardal 170616 Marit Grimsrud med plakat

Marit Grimsrud med plakaten Lardal kommune har laget. Den henges opp på turstier og hytteområder.

Hundibånd Lardal 170616 Dag Løvall

Dag Løvall fra Vestfold Sau og Geit med plakaten fra kampanjeg #hundibånd.

Den kan lastes ned her for deling på sosiale medier

 

Hundibånd Lardal 170616 Høgsveen med sauer

Familien Høgsveen opplevde i vinter at en løs hund drepte sau inne på tunet.

Hundibånd Lardal 170616 Knekkebrød til sauene

Susanne og Andreas Høgsveen m datter (3) mater sauen Åge og vennene hans med godsakene knekkebrød!

Hundibånd Lardal 170616 Filming

NRK filmer sauene

Hundibånd Lardal 170616 Intervju Grimsrud

Intervju av Marit Grimsrud om hva kommene vil gjøre for å forebygge problemer med løse hunder.

 

Alle foto: Tor Anton Stensholt


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag