Humøret til bonden smitter over på kua


30.09.14 -Det nytter ikke å stresse i fjøset. Det merker dem med en gang. De blir mer urolige, og da blir det mer jobb. Dette sier Erik Nålby som jobber i Skoger Samdrift. Forskere på Veterinærinstituttet har undersøkt oppførselen i fjøset på 110 gårder i sør-Norge. -Vi har gått rett inn på følelsene i fjøset, og ser en tydelig sammenheng mellom bondens oppførsel og kuenes atferd, sier forsker
Kristian Ellingsen.

Les mer på forskning.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag