Høyre programfester avløserordningen


21.03.17 I jordbruksmeldinga foreslår regjeringen å fjerne avløsertilskuddet til ferie og fritid for husdyrprodusenter. Nå har Høyres landsmøte gått motsatt vei. De vedtok i partiprogrammet at Høyre vil «opprettholde dagens avløserordning». -Jeg er svært glad for at Høyre har tatt til fornuft og innsett hvor viktig denne ordningen er for rekruttering og dyrevelferd, sier nestleder i Vestfold Bondelag Harald
Lie. -Dette viser at de har evne til å ta imot kunnskapsbasert informasjon og bruke dette til å endre standpunkt.


Høyres stortingsvalgprogram for 2017-2021 er nå klart 

Partiprogrammet ble vedtatt på landsmøtet til Høyre forrige helg. På landbruksområdet er det fortsatt preget av en tro på at større og mer effektive bruk er løsningen. Dette skal «ruste norsk jordbruk best mulig for økt konkurranse med internasjonale aktører».  Det er verd å merke seg at på noen områder er det klare forbedringer sett med Vestfold Bondelags øyne:

  • Beholde avløserordningen 
  • Beholde ordningen med jordbruksavtale 
  • Sikre norsk matproduksjon også ved nye internasjonale handelsvilkår

Her kan du laste ned Høyres program, landbruk er side 27-29 

 

Høyre har lyttet 

Vestfold Bondelag har hatt god kontakt med Høyres politikere fra Vestfold. Harald Lie har jobbet mye for avløserordningen og er glad for at Høyre har lyttet og gått inn i problematikken. -Det nytter med kunnskap, forklaringer og gode eksempler, sier Lie.

 

Debattmøte om jordbruksmeldinga 9. februar  

Dere tar feil Kårstein Klar melding fra Camilla Røed ung bonde i Holmestrand

Her ser vi Camilla Røed med klar tale til Høyres Kårstein Eidem Løvaas. Det var nettopp avløserordningen hun tok opp. -For at unge bønder skal prioritere å ta seg ferie og fritid, ønsker vi å beholde øremerka tilskudd til dette, sa hun.

 

Jordbruksmeldinga behandles neste uke 

Selv om Harald Lie er optimistisk, tar han ikke seieren på forskudd. -Vi håper dette vedtaket freder avløserordningen, men jeg tar ingenting for gitt før vi har sett det endelige resultatet av forhandlingene om ny jordbruksmelding, avslutter han.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag