Høyre og Bondelaget på TINE-besøk


10.04.14 Onsdag kveld hadde Vestfold Høyre og Vestfold Bondelag et dialogmøte om landbrukspolitikk. Møtet var lagt til TINE’s anlegg på Sem. Her fikk vi omvisning og informasjon om produksjonsanlegget og ekspedisjonen før selve møtet. Elisabeth Hokstad, melkeprodusent og styremedlem i Vestfold Bondelag, snakket om Tines rolle som markedsregulator og om hvilke forhold som spiller inn på melkeprisen. Hans Edvard Torp innledet til en dialog om årets
jordbruksoppgjør.


Tine 090414 1 web

Første stopp var tankbilhallen der den ferske melka kommer inn. Elisabeth Hokstad forteller om hvordan det tas prøver og hvordan melka håndteres for å sikre best mulig kvalitet.

Tine 090414 2 web

I selve produksjonsanlegget blir melka pasteurisert og homogenisert før den blandes i riktig fettinnhold til de ulike melketypene.

Tine 090414 5 web

På Sem produseres alle typer søtmelk og fløte. I ekspedisjonen får de tilkjørt alle andre Tinevarer som plukkes og kjøres daglig ut til alle butikker i distriktet

Tine 090414 3 web

Fra Høyre møtte Jon Olav Knotten, Re, Tom Inge Hole, Sande, Cathrine Gulbrandsen, fylkessekretær, Brage Knudsen, Unge Høyre, Lars Stokke, Hof, og Anita Kristiansen, Re.

 

Pris på landbruksvarer 

Elisabeth Hokstad og Elin Røed innledet til en dialog om hvordan landbruksvarer i Norge prises. -Prisen på mat følger ikke samme mekanismer som andre priser, sa Elisabeth Hokstad. -Er du sulten, er du villig til å betale hva som helst, og selv om maten blir billigere, kan du ikke spise særlig mye mer. Det ble understreket at vi er avhengig av et fungerende tollvern for å kunne ta ut priser på produktene. Målpriser og et balansert marked gir forutsigbarhet
både for bonde og forbruker.

 

Jordbruksoppgjøret 2014
Fylkesleder Hans Edvard Torp fortalte om forventninger til jordbruksoppgjøret og hovedpunktene i uttalelsen fra Vestfold Bondelag. Spesielt økonomien i kornproduksjonen ble diskutert. Også representantene fra Høyre uttrykte bekymring for økonomien i kornproduksjonen i Vestfold. -Lønnsomhet i kornproduksjonen er nøkkelen i landbrukspolitikken og en forutsetning for et landbruk over hele landet, sa Jon Olav Knotten.

 

Les mer om Tine meieriet Sem her

 

Les mer om jordbruksoppgjøret hos Norges Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag