Høyaktuelt tema på årets husdyrmøte


04.02.15 Mandag 9. februar kl 19 er det klart for årets husdyrmøte. Etter alle vinterens oppslag i media er husdyrhelse og dyrevelferd mer aktuelt enn noensinne. Veterinær Ingrid Melkild (bildet) fra Norges Bondelag innleder om “Norsk husdyrhelse – hvor god er den?”.  Alte Domke fra Helsetjenesten for svin deltar også. De tar opp status for ulike dyreslag, smitteforebygging og tips ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i husdyrholdet.
Møtet er åpent for alle og arrangeres av Tine, Norsvin, Tyr, Nortura og Bondelaget i Vestfold. 


Invitasjon til Husdyrmøtet 2015, med tema:

 

Norsk husdyrhelse – hvor god er den? 

 

Mandag 9. februar kl. 19.00 på Gjennestad, Amfiet 

  

Program: 

 

Norsk husdyrhelse

 

·        Hva er status på de forskjellige dyreslaga?                         

·        Hvilke sykdommer truer?

·        Hvordan forebygge smitte?

·        Hva er viktig når vi bruker utenlandsk arbeidskraft?

 

Innledere er Atle V. Meling Domke fra Helsetjenesten for svin, og Ingrid Melkild fra Norges Bondelag/Nortura.

 

Bevertning

 

Spørsmål og diskusjon.

 

Møteleder Elisabeth Irgens Hokstad.

 

Alle hjertelig velkommen!

 

Last ned invitasjonen her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag