Høstmøte trakk fullt hus


19.09.18 Mandag inviterte Våle Bondelag og Ramnes Bondelag til høstmøte på Våle samfunnshus. Hele 90 møtte opp – fra hele Re og nabokommunene. Tema for kvelden var “Tror du på et liv etter tørken?” med Ole Christen Hallesby. Det var også informasjon ved Landkreditt og landbrukskontoret. Bøndene fikk gode råd for veien videre, og praktiske tips om avlingsskadeerstatningen.


Høstmøte Re 170918 Svein Ivar Ånestad leder i Våle Bondelag

Leder i Våle Bondelag, Svein Ivar Ånestad, ønsker den store forsamlingen velkommen.

 

Tror du på et liv etter tørken? 

Dette spørsmålet stilte Ole Christen Hallesby. Han er veivalgsrådgiver for bønder og jobber i skjæringspunktet mellom økonomi og psykologi. Han var opptatt av at vi må ta situasjonen på alvor, men se etter lyset.

 

Hallesby innledet med å si at ingen kunne vært forberedt på den ekstreme tørke-sommeren. Det er ikke din skyld, og ingen kan forvente at du skulle være forberedt på dette. Som bedriftsleder er det likevel ditt ansvar å finne ut hvordan du skal takle dette og hvordan du kan være bedre forberedt neste gang. Han ga videre mange praktiske råd om hvordan du som bonde kan ta gode valg både på kort og lang sikt.

 

Høstmøte Re 170918 Ole Christen Hallesby

-Pust med magen! var et av rådene Ole Christen Hallesby ga. Det er viktig å roe ned og ikke handle i panikk. Når du skal ta viktige strategiske valg, skal du ikke ta dem alene og ikke i en ekstrem situasjon.

 

Ta kontakt med banken i god tid 

Vuong Lu fra Landkreditt Bank fortalte at de skal strekke seg langt for å hjelpe bønder som kommer i likviditetskrise som følge av tørkesommeren. Banken har opprettet en egen “tørketelefon” i sommer. De opplever noe økt pågang, men mindre enn forventet. Lu stilte spørsmål om det er stille før stormen, og at bøndene først vil merke de økonomiske konsekvensene utover vinteren og neste år.

 

Høstmøte Re 170918 Vuong Lu fra Landkreditt og Anne Andvik leder i Ramnes Bondelag

Leder i Ramnes Bondelag, Anne Andvik, takker Vuong Lu for innlegget.

 

Landbrukskontoret vil hjelpe med avlingsskadesøknader 

Jan Tore Foss fra landbrukskontoret i Re gikk gjennom avlingskadeordningen med endringer som er kommet etter den vedtatte krisepakka. De venter veldig mange søknader og skal strekke seg langt for å hjelpe de som trenger det. Forsamlingen fikk god anledning til å stille spørsmål.

Et konkret råd fra Foss var å finne erstatningsskjema via landbruksdirektoratets sider, i steden for å begynne å lete i Altinn. Det er også verd å merke seg at man må logge inn som privatperson, og ikke som foretak.

Her er link til skjema for avlingskadeerstatning

 

Høstmøte Re 170918 Jan Tore Foss fra landbrukskontoret

Jan Tore Foss fra landbrukskontoret har lang erfaring med søknader om avlingsskadeerstatning. Han hadde en systematisk og god gjennomgang av ordningene for de ulike vekstgruppene.

 

Høstmøte Re 170918 Salen nært

Det var stort oppmøte på Våle samfunnshus. Det var også lagt inn en god pause der det ble tid til å prate sammen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag