Høstmøte i Vestfold sau og geit


Vestfold sau og geit arrangerer høstmøte på Nortura Tønsberg onsdag 26. oktober 2016 kl 1900.

Finn Avdem fra Nortura snakker om “Hvordan få lam i påsettlamma.

Det blir også informasjon fra styret og enkel servering.

Velkommen!ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag