Høstkorn? Husk å bestille såkorn


02.07.18. Det ligger an til at treskinga kan bli relativt tidlig mange steder. Tidlig tresking vil gi gode muligheter til å så både høstraps (sås i starten av august), høstbygg (25.aug-10. sept), høsthvete og høstrug (25.aug-20. sept). Har du såkorn på lager fra i fjor bør det sjekkes om såkornet fortsatt har god spiredyktighet – legg 100 korn på et vått papir. Pass på at det ikke tørker
ut. Og tell opp etter ei lita uke. Har du ikke såkorn liggende anbefaler vi å ta kontakt med din såvareleverandør allerede nå. Høstbygg og høstraps pleier det å være bestillingsfrist på i midten av juli.

Slike faglige tips og gode råd får man hver uke som medlem i NLR Viken. Dette fikk vi lov til å dele til alle lesere på Grønt Fagsenter!ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag